<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.5 ของนักเรียนโครงการพิเศษ Sci-Math Gifted.

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.5 ของนักเรียนโครงการพิเศษ Sci-Math Gifted.
ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.5 ของนักเรียนโครงการพิเศษ Sci-Math Gifted. ระดับชั้น ม.5/1 และ ชั้น ม.5/2 เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ.นครนายก และพิพิธภัณฑ์ศิริราช กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและประสบการณ์ในการเปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทางด้านวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนระดับอุดมศึกษาต่อไป

08/08/2566
ประชาสัมพันธ์
192