<< ย้อนกลับ

ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้ารับรางวัลแข่งขันรายการประกวดทำคลิป VIDEO หัวข้อ

» ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้ารับรางวัลแข่งขันรายการประกวดทำคลิป VIDEO หัวข้อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้ารับรางวัลแข่งขันรายการประกวดทำคลิป VIDEO หัวข้อ "CYBER GROOMING ภัยอนาจาร บนโลกออนไลน์" ในโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนมหาสารคาม รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม โดยนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นางสาว ขวัญมาดา แข็งแรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2. นางสาว พัชรนันท์ สรรพิสุทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3. นางสาว ภูษณิศา ร้อยลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
4. นางสาว พาขวัญ หอมวุฒิวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
5. นาย พงศกร ศรีสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
6. นางสาว พีรดา แข็งขัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
7. นาย ภูดิศ เฉยไสย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ข่าว : อาจารย์กวิสรา บุตรศรี
ภาพ : อาจารย์นัฐพล กลึงกลางดอน

08/08/2566
ประชาสัมพันธ์
193