<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อ.ดร.คมกริช ชาญณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และคณาจารย์ในฝ่าย ได้นำตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอีกทั้งได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : อ.พงศกร แก้ววิเศษ

11/08/2566
ประชาสัมพันธ์
202