<< ย้อนกลับ

บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลและ ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา

» บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลและ ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา
ภาพเพิ่มเติม
 https://drive.google.com/drive/folders/1riEMxxmxAttxAMcu9Fc_2IMsf8LiGMf0?usp=sharing


09/08/2566
ประชาสัมพันธ์
206