<< ย้อนกลับ

รองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ สิทธเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกย่อย โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

» รองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ สิทธเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกย่อย โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ สิทธเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกย่อย โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม โดยมีช่วงการฝึกระหว่างวันที่ 7-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมฝึกทั้ง 3 ชั้นปี จำนวน 193 นาย และมี นศท.จาก 12 ร.ร. เข้าฝึกรวมทั้งสิ้น 605 นาย

09/08/2566
ประชาสัมพันธ์
293