<< ย้อนกลับ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมเดินแบบชุดผ้าไทย ในงานมหาไหมเมืองคาม ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 3

» รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมเดินแบบชุดผ้าไทย ในงานมหาไหมเมืองคาม ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 3
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมเดินแบบชุดผ้าไทย ในงานมหาไหมเมืองคาม ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับผ้าพื้นเมืองสู่สากล อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองมหาสารคามสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

11/08/2566
ประชาสัมพันธ์
156