<< ย้อนกลับ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  SCINECE MU 2023 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ตลอดจนเป็

» กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ SCINECE MU 2023 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ตลอดจนเป็
วันที่ 25 สิงหาคม 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  SCIENCE MU 2023 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้กับนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ โดยกิจกรรมแบ่งออก 2 ช่วงเวลา ในภาคเช้ามีกิจกรรมการแสดง SCIENCE SHOW การประกวดเดินแบบ MUTELU FASION SHOW การแข่งขัน COVER DANCE และกิจกรรมตอบคำถามรับของรางวัล ภาคบ่ายกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห้องเรียนที่จัดเป็นบูธต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมสนุกและทดลองทางวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/drive/folders/1FjTNrmYJIAk7TjjlPSNCLLcxCCNHuQ_3?usp=sharing

28/08/2566
ประชาสัมพันธ์
765