<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
วันที่ 19 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง 
ดังรายการต่อไปนี้
1.)เด็กชายคมชาญ คงสืบเสาะ ชั้น ม.2/5 เเละ
นางสาวกันติยา เเก้วเกตุ ชั้น ม.4/1 
-เหรียญทอง ประเภท Latin american Class Beginner รุ่นอายุ 13-16 ปี
นางสาวรักษิณา รักษาพล ชั้น ม.6/8 และ 
2.)นางสาววศิณลักษณ์ จันทร์จิระ ชั้น ม.6/1
-เหรียญทอง ประเภท Latin American จังหวะ cha cha cha ลง lady to lady
นายวรมฆา นิลวรรณาภา ชั้น ม.5/3 และ
3.)นางสาวทิพวรรณ บุญโสดา ชั้น ม.4/1
-เหรียญเงิน ประเภท Latin American Class E รุ่นอายุ 13-16 ปี จังหวะ Cha cha cha
4.)นายธรรมรัตน์ ทัพพ่วง ชั้น ม.6/4 และ นางสาววศิณลักษณ์ จันทร์จิระ ชั้น ม.6/1
-เหรียญเงิน ประเภท Latin American รุ่นอายุ 17-20 ปี Class E จังหวะ Cha Cha Cha
5.)นายเต็มลักษณ์  รัตนเถรา ชั้น ม.4/9
นางสาวพิลาศลักษณ์   ทพลนุสิทธิ  ชั้น ม.4/8
-เหรียญเงิน ประเภท standard รุ่นอายุ  13-16 class E จังหว่ะ  waltz
6.)อาจารย์นัฐพล กลึงกลางดอน  และ อาจารย์กวิสรา บุตรศรี 
-เหรียญทองแดง ประเภท Standard Class E จังหวะ Waltz รุ่นอายุรวมกัน 50 ปี
-เหรียญทองแดง ประเภท Standard Class E จังหวะ Tango รุ่นอายุรวมกัน 50 ปี
-เหรียญทองแดง ประเภท Standard Class D จังหวะ Waltz,Tango รุ่นอายุรวมกัน 50 ปี

ข่าว : อาจารย์กวิสรา บุตรศรี
ภาพ : อาจารย์นัฐพล กลึงกลางดอน


21/08/2566
ประชาสัมพันธ์
193