<< ย้อนกลับ

งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV)

» งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV)
ในวันที่28สิงหาคม 2566 งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ให้กับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 220 คน โดยมีงานส่งเสริมสุขภาพ ดูแลประสานงานการรับวัคซีนในครั้งนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1JXbbE_q7_sO31GGZ2RX3frfunu9ObZz_?usp=sharing

30/08/2566
ประชาสัมพันธ์
278