<< ย้อนกลับ

งานวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กิจกรรม “รุ่นพี่พบรุ่นน้อง” เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับฟังข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเลือกสายการเรียนในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

» งานวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กิจกรรม “รุ่นพี่พบรุ่นน้อง” เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับฟังข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเลือกสายการเรียนในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 14.30 – 16.30 น. ฝ่ายวิชาการร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) โครงการห้องเรียนนักเรียนที่มีศักยภาพพิเศษ (SMG,EG)  และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  “รุ่นพี่พบรุ่นน้อง ณ โถงประชุมชั้น 1 อาคารมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้นักเรียนทราบข้อมูลที่หลากหลาย มีประโยชน์และสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียนต่อไป

01/09/2566
ประชาสัมพันธ์
246