<< ย้อนกลับ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยขึ้น เพื่อเป็นการอบรมให้นักเรียนได้เป็นเเกนนำในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

» สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยขึ้น เพื่อเป็นการอบรมให้นักเรียนได้เป็นเเกนนำในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน ตั้งเเต่เวลา 08.00 -12.00 น.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยขึ้น เพื่อเป็นการอบรมให้นักเรียนได้เป็นเเกนนำในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 จำนวน50 คนได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ภายในโครงการมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน


07/09/2566
ประชาสัมพันธ์
145