<< ย้อนกลับ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปคว้ารางวัล การประกวดวาดภาพในหัวข้อ ‘แผ่นดินแห่งความสุข’ เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศิลป์ พีระศรีครั้งที่ 36

» ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปคว้ารางวัล การประกวดวาดภาพในหัวข้อ ‘แผ่นดินแห่งความสุข’ เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศิลป์ พีระศรีครั้งที่ 36
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปคว้ารางวัล การประกวดวาดภาพในหัวข้อ ‘แผ่นดินแห่งความสุข’ เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศิลป์ พีระศรีครั้งที่ 36 ได้แก่
เด็กหญิงรุจิลาภา สมณะ ม. 1/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การรับรางวัล ในพิธีเปิดนิทรรศการ Ars Longa Vita Brevis 2023 ครั้งที่ 36 ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14/09/2566
ประชาสัมพันธ์
76