<< ย้อนกลับ

ได้เข้าร่วมแข่งขัน

» ได้เข้าร่วมแข่งขัน "PSRU CYBER HACKATHON 2023"
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ได้เข้าร่วมแข่งขัน "PSRU CYBER HACKATHON 2023" เฟ้นหาบุคลากรที่เป็นสุดยอดนักไซเบอร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และบริษัทชั้นนำด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดการแข่งขันโดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

11/09/2566
ผู้ดูแลระบบ
51

* ไม่มีภาพ *