<< ย้อนกลับ

​ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดกิจกรรมติว IELTS  เพื่อติวความรู้ทางการศึกษาแก่กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย

» ​ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดกิจกรรมติว IELTS เพื่อติวความรู้ทางการศึกษาแก่กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดกิจกรรมติว IELTS  เพื่อติวความรู้ทางการศึกษาแก่กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย
ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 อาจารย์รมย์ธีรา ศิริพงศ์วรกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้ร่วมกับสถาบัน Ignite by Ondemand จัดกิจกรรมติว IELTS  เพื่อติวความรู้ทางการศึกษาแก่กลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่มุ่งมั่นจะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ หรือคณะแพทย์รอบ Portfolio ระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร นายศุภวิชญ์  เกิดที่สุด (ครูมอส) พร้อมด้วยทีมวิทยากร จำนวน 2 คน คือ
คุณปภากร  จันทรอุดม และคุณรุ่งทิวา ชูสุข    
กิจกรรมจัดขึ้นใน เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช และอาจารย์วันวิสา ประมวล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อกำหนดข้อตกลงและความร่วมมือเพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการจัดติวให้นักเรียนร่วมกับทางสถาบันกวดวิชาในโอกาสต่อไป

https://drive.google.com/drive/folders/1OQEKg8ny0-QZCHHfsj4g9sf2opCH-Gun?usp=sharing
 

14/09/2566
ประชาสัมพันธ์
119