<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันในต่างๆ จำนวน 3  รายการ

» ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันในต่างๆ จำนวน 3 รายการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันในต่างๆ จำนวน 3  รายการ
 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันในต่างๆ จำนวน 3  รายการ
1.การเข้าร่วมโครงการ PRE-TCAS MSU ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา     ตอนปลาย ประกอบด้วย
1. นางสาวชนัญธิดา โหรเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลคะแนนรวม 4 วิชา
สูงสุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลคะแนนสูงสุดวิชาเคมี
2. นางสาวอรอินทุ์ ตำปาน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดวิชาฟิสิกส์
2.การแข่งขัน "PSRU CYBER HACKATHON 2023" เฟ้นหาบุคลากรที่เป็นสุดยอดนักไซเบอร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และบริษัทชั้นนำด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดการแข่งขันโดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ทีม DMSU ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย
1.นายชิติพัทธ์ ชนะศึก    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
2.นายอติคุณ มีจันที       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
3. นางสาวนันทิชา วารีขันธ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โดยมี อ.ดุษฎี ศรีสองเมือง เป็นผู้ควบคุมทีม
3.การแข่งขัน Savoir communiquer en français (การแข่งขันสนทนาภาษาฝรั่งเศส) ในงานมหกรรมภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ครั้งที่ 16  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วย นายญาณพัฒน์ ศรีโสภณ และนางสาวณัฐณิชา ชิณมาตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ที่สามารถผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด  51 ทีม และได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขันครั้งนี้  โดยมี อ.ศิวพร พิมพ์ภู เป็นผู้ควบคุมทีม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและโรงเรียน ขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความเพียรพยายามเพื่อความสำเร็จ
https://drive.google.com/drive/folders/1pjQ0i7PvLLNHX7U6VPaJ7kt6uudsow38?usp=sharing

14/09/2566
ประชาสัมพันธ์
71