<< ย้อนกลับ

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” สาธิต มช.

» แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” สาธิต มช.
สาธิต มช. พร้อมรับเจ้าภาพแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” โดยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” โดยมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต 22 สถาบัน และผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันให้เกียรติร่วมแถลงข่าวด้วย ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิชเวช ได้นำคณาจารย์และผู้จัดการทีมเข้าร่วมการแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายกีฬาด้วย โดยในปีนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ก็พร้อมแล้วเช่นกันในการนำทัพนักกีฬาและคณาจารย์ นวนกว่า 400 คนเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2566 ร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกันด้วยนะครับ

18/09/2566
ประชาสัมพันธ์
78