<< ย้อนกลับ

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

» กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลงทะเบียนได้ที่ >> ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 (msu.ac.th)
กำหนดการ >> คลิก

เอกสารแนบ : File :20240430050445.pdf


30/04/2567
ผู้ดูแลระบบ
156

* ไม่มีภาพ *