<< ย้อนกลับ

 คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา

» คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ตามโครงการเติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน" มุ่งให้ นศท. ทำกิจกรรมจิตอาสา อย่างหลากหลายวิธี และปลุกพลังความดี มีน้ำใจ สู่การปฏิบัติเพื่อให้สังคมไทยมีความร่วมเย็นน่าอยู่ และลดชั่วโมงการฝึกวิชาทหารได้ โดยครั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 150 นาย ว่าที่น้องปี 1 จำนวน 87 นาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

09/07/2567
ประชาสัมพันธ์
21

* ไม่มีภาพ *