<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567  และ ประกาศรายชื่อห้องโครงการเพิ่มเติม

» ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 และ ประกาศรายชื่อห้องโครงการเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อ >> ตรวจสอบ

​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง SEM >> ตรวจสอบ
ห้องเรียนทั่วไป >> ตรวจสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง SMG >> ตรวจสอบ
ห้อง Sci-MED (โครงการแพทย์) >> ตรวจสอบ
ห้องเรียนทั่วไปวิทย์-คณิต >> ตรวจสอบ
ห้องเรียน EG >> ตรวจสอบ
ห้องศิลป์ภาษาทั่วไป >> ตรวจสอบ

ประกาศรายชื่อห้องโครงการเพิ่มเติม
ห้อง SEM เพิ่มเติม >> ตรวจสอบ
ห้อง SMG เพิ่มเติม >> ตรวจสอบ
ห้อง Sci-MED (โครงการแพทย์) เพิ่มเติม >> ตรวจสอบ
ห้อง EG เพิ่มเติม >> ตรวจสอบ
หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อห้องโครงการเพิ่มเติม SEM,SMG,EG ต้องชำระห้องโครงการ SEM (5000 บาท) และค่าโครงการ Sci-MED (โครงการแพทย์) จะต้องชำระ 40,000 บาท สามารถชำระได้ถึงวันที่ 6- 11 มีนาคม  2567
ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถดำเนินชำระค่าโครงการ โดยแจ้งมาที่เพจ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) แจ้งชื่อ-สกุล พร้อมรหัสนักเรียน

เอกสารแนบ : File :20240306024701.pdf


06/03/2567
ผู้ดูแลระบบ
10277

* ไม่มีภาพ *