<< ย้อนกลับ

ผังห้องสอบและมาตรการการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการจัดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

» ผังห้องสอบและมาตรการการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการจัดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
มาตรการการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 >> อ่านรายละเอียด
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ >> อ่านรายละเอียด
ผังห้องสอบ >> อ่านรายละเอียด


01/03/2564
ผู้ดูแลระบบ
3651

* ไม่มีภาพ *