หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | กลุ่มสาระฯ | การรับเข้าศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับนักเรียน | สำหรับบุคลากร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
 
 
 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  • แผนการเรียนวิทย์ - คณิต (หลักสูตรวิทย์ทั่วไป)
  • แผนการเรียนวิทย์ - คณิต (หลักสูตร Sci-Math Gifted)
  • แผนการเรียนวิทย์ - คณิต (หลักสูตร วมว.)
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส (หลักสูตรปกติ)
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส (หลักสูตร English Gifted)
  • แผนการเรียนวิทย์-คณิต (หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
  • แผนการเรียนวิทย์-คณิต (หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์)
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

สำหรับนักเรียน
ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ค้นหาบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
หอเกียรติยศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
งานบริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน

เกี่ยวกับเรา
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : athiwat(dot)h(at)msu.ac.th โทร : 0-4375-4333 ต่อ 3310, 3301
All Rights Reserved.[ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ]
เริ่มนับวันที่ 11 มกราคม 2558
No database selected